Zákaz rybolovu

V termínu od 12. 7. do 14. 7. platí na revíru 471006 - podrevír 5, rybník Přerovský zákaz rybolovu z důvodu konání Krajského přeboru v LRU - plavaná. Zákaz neplatí pro účastníky závodu.!!!ZÁKAZ RYBOLOVU!!!

Z důvodu poškození hráze platí na revíru 471061 - podrevír 2 - nádrž Šišma s okamžitou platností zákaz rybolovu do odvolání.


PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN V BPVRP A RŘ

Zejména v souvislosti v novelou vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství si dovolujeme upozornit na nejdůležitější změny této vyhlášky, rybářského řádu a bližších podmínek pro výkon rybářského práva platných od letošního roku.

1) Změna způsobu zapisování ponechaných ryb. Způsob zapisování těchto ryb se nově upravuje dle kategorie ponechané ryby (ryba vyjmenovaná (dříve tzv. ušlechtilá, ryba se stanovenou nejmenší lovnou mírou, ryba ostatní).

a) U vyjmenovaných ryb se bezprostředně po jejich ulovení zapisuje jejich druh, délka a hmotnost. Každá ryba se zapisuje zvlášť na jeden řádek.

b) U ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru se bezprostředně po jejich ulovení zapisuje jejich druh a délka. Ostatní údaje se zapisují po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

c) U ryb ostatních (ne vyjmenovaných a bez nejmenší stanovené lovné míry, nicméně platí např. i pro invazivní) se bezprostředně po jejich ulovení zapisuje pouze jejich druh. Ostatní údaje se zapisují po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

2) Změnila se doba lovu přívlačí na pstruhových vodách v prováděcí vyhlášce. Místo dřívějšího ukončení "přívlačové sezóny" na pstruhových revírech 31. 8. je nově sjednocen konec s muškařením - tj. do 30. 11. Toto ustanovení však bylo plošně upraveno BPVR a na všech pstruhových revírech je od 1. září do 30. listopadu lov přívlačí zakázán pokud nebude u popisu revíru uvedeno jinak. MO Přerov má o tuto výjimku na svém revíru Moštěnka 2 požádáno a jakmile bude platná (lov přívlačí do konce listopadu bude povolen), tak se objeví v aktualitách na webu ÚS, na FB a na cedulích u revírů).

3) Lipan podhorní je celoročně hájený.

4) Změní se průkazy RS na oranžovou/žlutou barvu. Tato změna bude probíhat v následujících měsících a letech a upozorňujeme, že pokud se Vám RS při kontrole prokáže jinou barvou průkazu než na který jste zvyklý doteď, tak se nemusí jednat o nic neobvyklého. 

5) Do limitu 7 kg přisvojených ryb se nepočítají ryby zařazené na invazivním seznamu EU (v naší blízkosti reálně jen slunečnice a střevlička), sumečci, hlaváčovití a karas stříbřitý. Typicky karase stříbřitého si tedy můžete ponechat klidně desítky kg během jednoho dne.

Nad rámec změn pro letošní rok si dovolujeme upozornit na některé starší změny RŘ či BPVRP, které často platí již několik let, ale jsou nejčastějšími přestupky, za které jsou zadržovány povolenky nebo jsou řešeny napomenutím.

a) Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace končí denní lov. Na všech revírech je úlovek kapra, amura, LÍNA, PARMY nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za měsíc.

b) Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, LÍN, PARMA nebo jejich kombinace) končí denní lov

c) Nejmenší lovná míra je zvýšena u lína obecného na 25 cm, okouna říčního na 15 cm, štiky obecné na 60 cm, candáta obecného na 50 cm.

d) Na všech revírech je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.

e) Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček.

f) V případě, že jsou u revíru uvedené podrevíry, které jsou očíslovány, je osoba provádějící lov povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru (u nás revíry 471006, 471061).

g) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh na unijním seznamu (v naší blízkosti reálně jen slunečnice a střevlička).


AKTUALIZACE POPISU REVÍRŮ

V letošním roce došlo k celé řadě změn v popisu revírů MO ČRS Přerov. Doporučujeme Vám si tudíž pozorně přečíst popisy revírů, které jsou v Soupisu, který obdržíte letos k povolence. Popisy byly aktualizovány i na našich webových stránkách a jejich přehled uvádíme i v zde.

1) Loňská mimořádná aktualita z průběhu roku týkající se zavedení a přečíslování podrevírů na revíru 471 006 - Bečva 2 se propsala do letošního soupisu. Na revíru 471 006 tak nadále platí povinnost podrevíry zapisovat a zároveň je na těchto podrevírech omezeno přivlastňování kaprů na 2ks/týdně.

2) Druhá loňská mimořádná aktualita z průběhu roku týkající se zavedení podrevírů na revíru 471 061 - Moštěnka 1 se propsala do letošního soupisu. Na revíru tak nadále platí povinnost podrevíry zapisovat a zároveň je na podrevíru Šišma omezeno přivlastňování kaprů na 2ks/týdně.

3) Zanikl revír 471 186 - Bečva 2 C a rybník Přerovský je nově uveden jako podrevír č. 5 u revíru 471 006 - Bečva 2 A. Tento nepříjemný krok musel být realizován z důvodu historických administrativních chyb při vyhlašování tohoto revíru. Pokud tedy budete rybařit na přerovském rybníce, tak si bohužel musíte dát pozor na nové číslo revíru a podrevíru.

3) Na rybníku Panský nadále pro rok 2024 platí zákaz z rybolovu z důvodu rekonstrukce a následného nastavení udržitelného ekosystému vodního prostředí.

4) Na rybníku staré toky Oldřichov platí pro rok 2024 z důvodu poklesu vod zákaz rybolovu.

5) Na rybníku Svrčov č. 3 (Horní Svrčov) platí pro letošní rok zákaz rybolovu z důvodu rekonstrukce hráze.

6) Na revíru 471 005 - Bečva 2 se objevilo nové omezení znějící "Na pravém břehu řeky Bečvy mezi Tyršovým mostem a OC Mlýn v Přerově - vyznačeno tabulemi - je zákaz rybolovu v období mezi 15. 2. do 31.3. a od 15. 7. do 31.8. z důvodu ochrany ptactva." Toto omezení bylo zavedeno po dohodě s Moravským ornitologickým spolkem z důvodu ochrany tažného ptactva.

7) Konečně došlo k vyjasnění situace ohledně rybolovu na Strhanci v NPR Žebračka - rybolov v NPR je zakázán. V loňském roce jsme s u CHKO Litovelské Pomoraví vyjednali výjimku a souhlas s výkonem rybářského práva na vodním toku Strhanec na území NPR Žebračka. Lovicí jsou povinni respektovat nařízení uvedená na informačních tabulí, které jsou u hospodářského mostku GPS: 49°28'22.346"N, 17°27'28.659"E a v průseku pod elektrickým vedením - aktuálně přeloženým - přístup z pravého břehu - ve směru toku GPS: 49°28'8.391"N, 17°27'16.299"E Dle podmínek CHKO Litovelské Pomoraví je lov ryb na Strhanci v NPR Žebračka povolen pouze na místech k tomu určených - vyznačeno tabulemi.

8) U revíru 471 003 - Bečva 1 u podmínky povolující ve stanoveném úseku lov dravých ryb z lodi byla doplněna podmínka zakazující pohon plavidel se spalovacími motory.


Pronájem budovy

Český rybářský svaz, Místní organizace Přerov nabízí k pronájmu:

  • sál o kapacitě 60 – 70 míst s tanečním parketem a balkonem
  • vybavená kuchyňka (plynový sporá s el. troubou, lednice s mrazákem, veškeré nádobí, příbory, studená a teplá voda
  • WC – 2x
  • sál je vybaven ozvučením vč. mikrofonu, projektorem a plátnem a je vodný i pro pořádání školení

Základní pravidla pronájmu:

  1. v celé budově je všeobecný zákaz kouření kromě balkonu (vybaven popelníky)
  2. předání bude provedeno až po uhrazení nájemného (předání a převzetí budovy provede k tomu určený pracovník ČRS MO Přerov na základě smlouvy
  3. po akci zajišťuje úklid použitých prostor nájemník

V případě zájmu kontaktujte:

Český rybářský svaz, Místní organizace Přerov, U Rybníka 13, 750 02 Přerov

tel.: 581 202 376
mob.: 732 552 553 – Ing. Mašek

Osobní kontakt a bližší informace s prohlídkou vždy ve čtvrtek od 15 do 16 hodin.