Úřední hodiny MO ČRS Přerov v roce 20223

V období leden – duben tj. od 17. 1. 2023 do 14. 3. 2023 jsou stanoveny úřední hodiny každý týden v úterý a čtvrtek.
úterý 10:00 – 12:00 hodin
čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin
V období květen – prosinec tj. od 21. 3. 2023 do 31. 12. 2023 jsou stanoveny úřední hodiny každý týden ve čtvrtek.
čtvrtek 15:00 - 16:30 hodin
(neplatí pro dny státních svátků)