Čištění přerovského rybníka

- od října 1978 do roku 1980

- vybráno cca 10 000 kubíků bahna

- hodnota díla cca 660 000 korun

Scan0005Scan0004Scan0003

Stavba budovy MO

- zahájeno v roce 1975 do r. 1978

Scan0006Scan0007Scan0008Scan0010

Výlov Lýsky 27. 10. 1980

Na lčenské schůzi 5. 4. 1952 členové vzali na vědomí, že v Lýskách se buduje další rybník, který bude rovněž v obhospodařování spolku. V důsledku toho je členská praacovní povinnost zvýšna na 60 hodin ročně a každý nově přijatý člen je povinen odpracovat navís ještě dalších 50 hodin.

Do r. 1978 se na Lýskách zdárně hospodařilo. Dne 9. března 1978 vypovídají SmVAK dohodu o provozování rybářského práva, a to na základě revize prováděné okr. hygienikem, při které bylo zjištěno, že území kolem nádrže je zněčišťováno provozováním rybářského práva, ze strany rybářů jsou porušovány hygienické zásady. Tím byla uzavřena jadna kapitola historie Lýsek. (čerpáno z 100 let Organizace rybářů v Přerově)

Ryby byly vysazeny do jiných revírů.

Scan0011Scan0012Scan0013Scan0014Scan0015Scan0016Scan0017

chovné ryb. u Přerov. ryb.

chovné ryb. u Přerovského ryb. (v místě současných tenisových kurtů)

Moštěnice - stahování okřehku0002

stahování okřehku na ryb. v Horní Moštěnici


oprava hráze - Podolší0010

oprava hráze na chovném ryb. Podolší (Osek n/B)

povodeň 1997

povodeň 1997 (budova MO)

různě z výlovů

různě z výlovů …

schůze v 90. letech0002

schůze v 90. letech0003

výroční schůze v 90. letech

výlov H. Moštěnice0001

výlov Horní Moštěnice

závody - ryb. Přerov.

závody na Přerovském ryb.

závody Bečva - 30. léta

závody Bečva – 30. léta


úklid

V pátek dne 17. 4. 2015 proběhla na revíru Lýsky brigáda rybářského kroužku. Bylo sesbíráno a odvezeno 15 plných pytlů plechovek, plastových lahví a sklenic i se zbytky žížal a červů. Vše zbytky po rybářích!!! Děkujeme dětem i jejich rodičům za aktivní přístup při ůklidu kolem rybníka i parkoviště.