SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ MO PŘEROV

471 003 BEČVA 1

11 km 36 ha

Začátek revíru GPS: 49°25'54.222"N, 17°20'1.972"E

​Konec revíru GPS: 49°26'57.105"N, 17°26'17.462"E

Přítok Moravy. Od starého jezu v Troubkách až k jezu u železničního mostu v Přerově.

​Při lovu ryb zavážení nástrah povoleno. V úseku mezi splavem v Dluhonicích a splavem v Rokytnici u Přerova je povolen lov dravců z plavidel. Pohon plavidel se spalovacími motory je zakázán.

471 005 BEČVA 2

12 km 35 ha

Začátek revíru GPS: 49°26'57.196"N, 17°26'17.74"E

​Konec revíru GPS: 49°30'36.355"N, 17°33'46.164"E

Přítok Moravy. Od jezu u železniční stanice v Přerově až ke starému jezu nad obcí Osek nad Bečvou. K revíru patří Mlýnský náhon Strhanec GPS Z: 49°27'26.5"N, 17°26'54.9"E, K: 49°30'15.8"N, 17°30'51.8"E od vtoku do Bečvy v Přerově až k mlýnu v Oseku-Podolší včetně přítoků Lukavec, Lubeň a Trnávka se všemi přítoky.

Na pravém břehu řeky Bečvy mezi Tyršovým mostem a OC Mlýn v Přerově - vyznačeno tabulemi - je zákaz rybolovu v období mezi 15. 2. do 31.3. a od 15. 7. do 31.8. z důvodu ochrany ptactva. 

Rozhodnutím MŽP ČR je vyhlášena Národní přírodní rezervace Žebračka na toku Strhanec. Byl udělen Správou CHKO Litovelského Pomoraví ze dne 1. 2. 2023 souhlas s výkonem rybářského práva na vodním toku Strhanec na území NPR Žebračka. Lovicí jsou povinni respektovat nařízení uvedená na informačních tabulí, které jsou u hospodářského mostku GPS: 49°28'22.346"N, 17°27'28.659"E a v průseku pod elektrickým vedením - aktuálně přeloženým - přístup z pravého břehu - ve směru toku GPS: 49°28'8.391"N, 17°27'16.299"E

Dle podmínek CHKO Litovelské Pomoraví je lov ryb povolen pouze na místech k tomu určených - vyznačeno tabulemi.


471 006 BEČVA 2 A

Revír tvoří podrevíry:

1. Staré toky Oldřichov   v k.ú. Sušice - Oldřichov 3,0 ha

​GPS: 49°29'29.499"N, 17°31'25.276"E

Dolní část lokality Staré toky Oldřichov k revíru nepatří - vyznačeno tabulemi.
V obecném zájmu je lov ryb zakázán na lokalitě staré toky Oldřichov po levé straně toku po střední hráz.

Z důvodu poklesu vodní plochy platí zákaz rybolovu do odvolání - vyznačeno tabulemi.

2. Rybník Panský Prosenice  v k.ú. Prosenice 2,9 ha

GPS: 49°29'49.703"N, 17°30'14.764"E

Na rybníku Panský lov povolen jen ze strany pole - úseky se zákazem lovu vyznačeny tabulemi. Ja zakázáno vjíždět motorovými vozidly na příbřežní pozemky či sousední zemědělsky využívanou plochu. Motorová vozidla mohou být umístěna výhradně na ploše před začátkem/hrází rybníka, a to opět, mimo zemědělsky využívanou plochu.

Nádrž v roce 2024 je v rekonstrukci - lov ryb zakázán.

3. Rybník Osecký Osek nad Bečvou v k.ú. Osek nad Bečvou 1,0 ha

GPS: 49°29'48.73"N, 17°30'26.051"E

Na rybníku Osecký lov ze břehu podél lesa zakázán - vyznačeno tabulemi.

4. přírodní koupaliště Velká Laguna I a Malá Laguna II Přerov v k.ú. Přerov  4,9 ha

GPS Laguna I: 49°27'41.285"N, 17°28'4.445"E

GPS Laguna II: 49°27'36.045"N, 17°27'47.027"E

Vstup do areálu koupaliště Laguna I je řízen rozhodnutím Magistrátu města Přerov. V areálu koupaliště Laguna I  (velká) platí všeobecný zákaz rybolovu v období od 1.7 do 31.8. v době od 11.00 hod. do 17.00 hod.

5. rybník Přerovský v k.ú. ​Přerov​ 1,8 ha

​GPS: 49°27'21.347"N, 17°27'34.615"E


471 061 MOŠTĚNKA 1

Revír tvoří podrevíry:

1. vlastní tok Moštěnka 17 km 8,9 ha

GPS Z: 49°19'37.11"N, 17°23'9.41"E K: 49°25'43.677"N, 17°30'45.513"E

Od ústí do Malé Bečvy až po splav Beňov pod obcí Prusy.

2. nádrž Šišma v k.ú. Šišma 1,6 ha

GPS: 49°27'56.653"N, 17°34'59.817"E

V obecném zájmu je zákaz vjezdu motorovými vozidly na hráz. Přístup k vodě povolen pouze od hráze. Lov z hráze je zakázán. 471 186 BEČVA 2 C

1,8 ha

Rybník Přerovský.

Revír je převeden do revíru 471 006 - podrevír č. 5.

471 198 SVRČOV 1 A

Revír tvoří:

nádrž č. 1 (Dolní Svrčov) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 0,53 ha

GPS: 49°32'5.082"N, 17°29'20.407"E

nádrž č. 2 (Prostřední Svrčov) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 0,51 ha

GPS: 49°32'9.769"N, 17°29'15.753"E

nádrž č. 3 (Horní Svrčov) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 0,68 ha

GPS: 49°32'15.835"N, 17°29'14.421"E

Nádrž č. 3 v roce 2024 je v rekonstrukci - lov ryb zakázán.

Lov ryb z levého břehu a dělících hrází zakázán - vyznačeno tabulemi.

Na revíru mohou být zavedena omezení dle požadavku CHKO Litovelské Pomoraví - viz informační tabule.

471 207 Lýsky 1 A

Revír tvoří:

Rybník Lýsky (Draždíř) v k.ú. Prosenice 9,35 ha

​GPS: 49°29'10.349"N, 17°28'19.487"E

Místa zákazu lovu ryb na nádrži jsou vyznačena tabulemi (zadní část od Prosenic s rákosinami).

Lov z ostrova zakázán.

Úlovek kapra je omezen na 2 ks týdně! 

PŘEDMOSTÍ - HLINÍK

GPS: 49.4699517N17.4324372E

ZÁKAZ RYBOLOVU NA HLINÍKU

Z důvodu nízkého stavu vody, jejímu přehřátí a kyslíkovým deficitům, které způsobily úhyn ryb, platí na rybníku pro děti - Hliníku do odvolání zákaz rybolovu.

Na revíru platí pouze speciální povolenka vydaná MO ČRS Přerov!

Pro mladé rybáře i nerybáře. Rybolov povolen pouze mládeži od 6 do 15 let.

Mládež do 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

Rybaření pouze chyť a pusť.  Lov na háčky bez protihrotu.

Koi kapry je nutné pouštět zpět.

Denní doba lovu:
Duben až Září: 8.00 - 20.00
Říjen až Březen: 8.00 - 17.00

SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ MO PŘEROV

473 105 MOŠTĚNKA 2

4 km 2 ha

Přítok Chropyňské Bečvy, Moravy. Od splavu Beňov pod obcí Prusy až po splav v Domaželicích včetně levostranného přítoku Kozrálky.

GPS začátek revíru: 49°25'43.708"N, 17°30'45.552"E

​GPS konec revíru: 49°25'31.459"N, 17°32'51.237"E


CHOVNÉ RYBNÍKY MO PŘEROV

PŘEROV – PŘEDMOSTÍ

PŘEROV - PŘEDMOSTÍ - CHOVNÉ MALÉ RYBNÍČKY

PŘEROV - PŘEDMOSTÍ - CHOVNÁ PŘÍKOPA

OSEK NAD BEČVOU – PODOLŠÍ

ŽELATOVICE