Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava

Mimopstruhová
(Kč)

Pstruhová
(
Kč)
Roční2.000,-2.500,-
Měsíční1.000,-1.250-
Týdenní600,-800,-
1 – denní200,-300,-
děti do 15-ti let350,-450,-
mládež,studující do 26-ti let

(na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP

1.100,- 1.200,-

Zvláštní povolenky (místenky)

Mimopstruhová
(
Kč)
Pstruhová
(
Kč)
Zvláštní povolenka na revír Opava 2C on-line prodej
úsek „Chyť a pusť“ – týdenní
1500,-
Zvláštní povolenka Nemilka1A – roční dospělí/děti/týdenní500,-/250,-/200,-
Zvláštní povolenka Ostravice 2 – 1denní, Moravice 1P – 1denní on-line prodej300,-
Zvláštní povolenka Ostravice2 – roční chyť a pusť3.500,-
Zvláštní povolenka Ostravice2 – roční 5.000,-
Zvláštní povolenka​ Moravice 1P – roční 4.000,-

Povolenky pro „nečleny“

(pro nečleny ČRS a MRS, cizince)

Mimopstruhová
(
Kč)
Pstruhová
(
Kč)
Roční6.000,-7.000,-
7-denní1.500,-1.800,-
1-denní 500,-600,-

Povolenky celosvazové

Mimopstruhová
(
Kč)
Pstruhová
(
Kč)
roční-dospělí3.000,-3.200,-
roční-mládež, ZTP1.650,-1.700,-
roční-děti do 15-ti let800,-850,-
 

Povolenky celorepublikové

Mimopstruhová
(
Kč)
Pstruhová
(
Kč)

4.200,-4.400,-

Povolenky MRSRoční – dospělí1150,-1.150,-
mládež 16-18 let,studující,ZTP (poloviční)550,-550,-
děti 10-15 let (mládež)350,-350,-
  

Členské známky

dospělí
​(Kč)
mládež
(Kč)
děti do 15 let
(Kč)

700,-300,-150,-

Platby členů MO ČRS Přerov pro rok 2023

Druh platbyDospělíMládež do 18 letDěti do 15 let
Členská známka700 Kč300 Kč150 Kč
Nová členská legitimace10 Kč10 Kč10 Kč
Zápisné pro nové členy500 Kč300 Kč100 Kč
Příspěvek do fondu rozvoje MO100 Kč

Příspěvek do fondu rozvoje revírů ÚS (při zakoupení prvni povolenky)200 Kč200 Kč

Pozn. Příspěvek do fondu rozvoje místní organizace byl schválen usnesením členské schůze dne 26.3.2022.

Příspěvek do fondu rozvoje revírů ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko, který byl schválen územní konferencí činí 200,- Kč. Tento příspěvek platí všichni dospělí členové a mládež při zakoupení pouze první povolenky k rybolovu. Při zakoupení další povolenky v témže roce se příspěvek už neplatí.

OSTATNÍ PLATBY

Za výdej jakákoliv povolenky20 Kč
Soupis revírů ÚS pro Severní Moravu a Slezsko50 Kč
Soupis revírů MRS MP30 Kč
Soupis revírů pro celovsazovou povolenku50 Kč
Členská legitimace10 Kč
Obal (plastový) na doklady50 Kč

ROZDĚLOVNÍK ČLENSTVA PODLE VĚKU

Dospělí ročník 2004 a starší (v roce, kdy dosáhnou 19 let věku)

Mládež ročník 2005-2007 (v roce, kdy dosáhnou 16 let věku do roku, kdy dosáhnou 18 let věku)

Děti ročník 2008 (od počátku školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou 15 let věku)

Členové narození roku 1943 a starší (1942,1941...) mají územní povolenku mimopstruhovou se slevou (rozhodnutí Výboru MO schválené členskou schůzí).


PRACOVNÍ (BRIGÁDNICKÁ) POVINNOST

V roce 2023 platí brigádnická povinnost pro dospělé členy do věku 64 let (včetně), tj. ročník 1959 a mladší (1960, 1961 atd.).

V roce 2023 bude rovněž povinností všech členů, kterých se brigádnická povinnost týká (§3 odst.4 písm.c), uhradit brigádnickou povinnost (dospělí členové finanční částku 900,- Kč a mládež 500-, Kč) ihned při zakoupení členské známky.

Ti členové, kteří budou mít zájem svoji brigádnickou povinnost odpracovat (6 pracovních hodin v průběhu roku 2023), budou mít možnost tak učinit, ale výhradně až po dohodě s hospodářem, případně jiným pověřeným členem výboru MO a finanční částka jim bude přes pokladnu MO vrácena zpět. Tato podmínka platí i pro plnění naturálním způsobem (200 kg obilí/šrot/kukuřice atd. – dospělí členové a 100 kg obilí/šrot/kukuřice atd. – mládež)

Pracovní povinnost musí být splněna nejpozději s úhradou členské známky a při jejím následném odpracování budou peníze vráceny zpět přes pokladnu MO!

Noví členové uhradí pracovní roční příspěvek ihned při vstupu do MO. (§3 odst.4 písm.c) Tento příspěvek, v případě odpracování, jim bude vrácen. (§4 odst.2 písm.d).

Brigádnická povinnost neplatí pro děti, ženy, držitele průkazů ZTP a ZTPP a členy ročníku 1958 a starší (1957, 1956 atd.) a dále pro členy, kteří si uloží členský průkaz do depozitu MO a nebudou si v roce 2023 kupovat žádnou povolenku k rybolovu.