Plán školení mládeže pro výdej rybářských lístků na rok 2023

DatumObsah školení
20.10.Úvodní školení, přihlášky
24.11.Ochrana přírody, čistota vod
15.12.Vodní pásma
5.1.Druhy ryb
19.1.Míry ryb
2.2.Druhy rybolovu
16.2.Povinná výbava
2.3.Rybářský řád
23.3.Závěrečné testy
30.3.Slavnostní pasování na rybáře

S sebou psací potřeby a zápisník. Školení bude probíhat na rybářské budově vždy od 15.00 do 16.30 hod. Závěrem školení se každý uchazeč o získání prvního rybářského lístku podrobí testu znalostí, po kterém obdrží oprávnění pro vydání rybářského lístku.


Konečné výsledky Turnaje o vánočního kapříka 2022

Konečné výsledky Turnaje o Vánočního kapříka 2022 po všech šesti odchytaných závodech jsou ke stažení zde.

Na stupních vítězích a vánočního kapříka ve svých kategoriích vyhrávají následující rybaříci.

Kategorie rybáři 11 až 15 let

1. Dominik Dočkal

2. David Fuksa

3. Michal Dočkal

Kategorie rybáři 6 až 10 let

1. Karel Sulanský

2. Mikuláš Stoklásek

3. Tomáš Masný

Kategorie nerybáři

1. Radek Brázda

2. Tobiáš Kuběna

3. Teodor Michal

Všem zúčastněným rybaříkům a jejih rodičům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a bude se těšit na setkání na závodech v příštím roce!


ZÁKAZ RYBOLOVU NA HLINÍKU

Z důvodu nízkého stavu vody, jejímu přehřátí a kyslíkovým deficitům, které způsobily úhyn ryb, platí na rybníku pro děti - Hliníku do odvolání zákaz rybolovu.


Revír Hliník Předmostí

Na revíru platí povolenka vydaná MO ČRS Přerov.

Pro mladé rybáře i nerybáře. Rybolov povolen pouze mládeži od 6 do 15 let.

Mládež do 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

Rybaření pouze chyť a pusť.  Lov na háčky bez protihrotu.  Povinná výbava nutná!

Koi kapry nutné pouštět zpět.

Denní doba lovu:
Duben až Září: 8.00-20.00
Říjen až Březen: 8.00-17.00

Povolenky vydává p. Jiří Balůsek na Ryb. svazu každý čtvrtek od 15,00 do 16,00 hod.


VODNÍ PLOCHA (revír) PRO NAŠI MLÁDEŽ

Rybník je vyčleněn výhradně pro kategorii mládeže (dětí do 15-ti let věku) a mladí rybáři a rybářky se zde budou zdokonalovat v rybolovné technice, poznávání ryb a ostatních živočichů v jejich přirozeném prostředí a budou získávat kladný vztah k přírodě, protože o tento rybník budou i dle svých možností pečovat. Za tímto účelem bude přizpůsobena druhová výsadba ryb v této lokalitě.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na tomto rybníku obdrží rybáři mládežníci při výdeji povolenky.

Pro ostatní kategorie rybářů (starších 15-ti let) je rybolov (včetně chytání nástražních rybek) zakázán.