Projekt "Pořízení dvou solárních aerátorů"

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č.j. 2023/04105/OŽPZ/DSM mezi Olomouckým krajem (dále jen "poskytovatel") a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací v Přerově (dále jen"příjemce") poskytl poskytovatel příjemci dotaci ve výši 22 500 Kč na nákup dvou solárních aerátorů k provzdušňování vody v období sucha a horka, což je s postupem klimatické změny při chovu reofilních a dravých ryb stále častěji. Solární varianta zatím není moc rozšířená a její provoz šetří elektrickou energii.

Projekt "Celoroční činnost ČRS MO Přerov se zaměřením na vzdělávání/výchovu dětí a redukci invazivních rostlin okolo vodních ploch"

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č.j. 2023/04022/OŽPZ/DSM mezi Olomouckým krajem (dále jen "poskytovatel") a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací v Přerově (dále jen"příjemce") poskytl poskytovatel příjemci dotaci ve výši 8 800 Kč na celoroční činnost ČRS MO Přerov se zaměřením na vzdělávání/výchovu dětí a redukci invazivních rostlin okolo vodních ploch. Finanční prostředky byly využity n nákup edukačních materiálů pro děti, osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s rostlinolékařskými přípravky. Nákup postřikovače a herbicidů.

Podpora reprezentace na Mistroství světa klubů v LRU - feeder

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č.j. SML/0478/2023 mezi statutárním městem Přerov (dále jen "poskytovatel") a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací v Přerově (dále jen "příjemce") poskytl poskytovatel příjemci dotaci ve výši 51 000 Kč na podporu reprezentace na Mistroství světa klubů v LRU - feeder v Irsku v roce 2024. Dotace byl využita na dopravu na tuto akci a na pořízení materiálu.

Projekt "Zlepšení chovu reofilních druhů ryb za účelem zvýšení biodiverzity vodních toků"

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č.j. 2022/03210/OŽPZ/DSM mezi Olomouckým krajem (dále jen "poskytovatel") a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací v Přerově (dále jen"příjemce") poskytl poskytovatel příjemci dotaci ve výši 34 000 Kč na projekt vedoucí ke zlepšení chovu reofilních druhů ryb za účelem zvýšení biodiverzity vodních toků. Dotace byla využita na nákup podložní sítě s očky 8*8/1,2 o rozměru 8x10 metrů, dvou plovoucích kolíbek a krycích sítí a planktonek pro lov planktnonu.

Projekt "Udržovací práce na rybníku Podolší"

Místo: k.ú. Osek nad Bečvou, na pozemcích p.č. 1125/1 – 7


Olomoucký kraj, na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/47/2019, ze dne 29.4.2019, poskytl na tuto akci dotaci ve výši 800 000,- Kč, jako individuální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019 v oblasti životního prostředí.


Cílem projektu bylo odstranění havarijního stavu společného břehu mezi rybníkem Podolší a vodním tokem Strhanec v celkové délce 470 bm, provést jeho úpravu na původní šířku a zpevnění lomovým kamenem.

Realizační práce byly ukončeny 18.4.2019


Tím bylo odstraněno riziko protržení břehu a případných následných škod, které by mohly vzniknout jednak nedostatkem vody na trase vodního toku Strhance mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem a také při protržení hráze rybníka Podolší.


Rozpočet činil 1 150 000,- Kč. Skutečné náklady byly vyčísleny na 1 263 838,- Kč. Z toho 800 000,- Kč bylo hrazeno dotací Olomouckého kraje a 463 838,- Kč ze zdrojů Českého rybářského svazu.

Propagace akce

Závěrečná zpráva

Stav hráze před opravou

Zemní práce na hrázi

Zpevnění hráze lomovým kamenem