Projekt "Udržovací práce na rybníku Podolší"

Místo: k.ú. Osek nad Bečvou, na pozemcích p.č. 1125/1 – 7


Olomoucký kraj, na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/47/2019, ze dne 29.4.2019, poskytl na tuto akci dotaci ve výši 800 000,- Kč, jako individuální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019 v oblasti životního prostředí.


Cílem projektu bylo odstranění havarijního stavu společného břehu mezi rybníkem Podolší a vodním tokem Strhanec v celkové délce 470 bm, provést jeho úpravu na původní šířku a zpevnění lomovým kamenem.

Realizační práce byly ukončeny 18.4.2019


Tím bylo odstraněno riziko protržení břehu a případných následných škod, které by mohly vzniknout jednak nedostatkem vody na trase vodního toku Strhance mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem a také při protržení hráze rybníka Podolší.


Rozpočet činil 1 150 000,- Kč. Skutečné náklady byly vyčísleny na 1 263 838,- Kč. Z toho 800 000,- Kč bylo hrazeno dotací Olomouckého kraje a 463 838,- Kč ze zdrojů Českého rybářského svazu.

Propagace akce

Závěrečná zpráva

Stav hráze před opravou

Zemní práce na hrázi

Zpevnění hráze lomovým kamenem