AKTUALIZACE POPISU REVÍRŮ

V letošním roce došlo k celé řadě změn v popisu revírů MO ČRS Přerov. Doporučujeme Vám si tudíž pozorně přečíst popisy revírů, které jsou v Soupisu, který obdržíte letos k povolence. Popisy byly aktualizovány i na našich webových stránkách a jejich přehled uvádíme i v zde.

1) Loňská mimořádná aktualita z průběhu roku týkající se zavedení a přečíslování podrevírů na revíru 471 006 - Bečva 2 se propsala do letošního soupisu. Na revíru 471 006 tak nadále platí povinnost podrevíry zapisovat a zároveň je na těchto podrevírech omezeno přivlastňování kaprů na 2ks/týdně.

2) Druhá loňská mimořádná aktualita z průběhu roku týkající se zavedení podrevírů na revíru 471 061 - Moštěnka 1 se propsala do letošního soupisu. Na revíru tak nadále platí povinnost podrevíry zapisovat a zároveň je na podrevíru Šišma omezeno přivlastňování kaprů na 2ks/týdně.

3) Zanikl revír 471 186 - Bečva 2 C a rybník Přerovský je nově uveden jako podrevír č. 5 u revíru 471 006 - Bečva 2 A. Tento nepříjemný krok musel být realizován z důvodu historických administrativních chyb při vyhlašování tohoto revíru. Pokud tedy budete rybařit na přerovském rybníce, tak si bohužel musíte dát pozor na nové číslo revíru a podrevíru.

3) Na rybníku Panský nadále pro rok 2024 platí zákaz z rybolovu z důvodu rekonstrukce a následného nastavení udržitelného ekosystému vodního prostředí.

4) Na rybníku staré toky Oldřichov platí pro rok 2024 z důvodu poklesu vod zákaz rybolovu.

5) Na rybníku Svrčov č. 3 (Horní Svrčov) platí pro letošní rok zákaz rybolovu z důvodu rekonstrukce hráze.

6) Na revíru 471 005 - Bečva 2 se objevilo nové omezení znějící "Na pravém břehu řeky Bečvy mezi Tyršovým mostem a OC Mlýn v Přerově - vyznačeno tabulemi - je zákaz rybolovu v období mezi 15. 2. do 31.3. a od 15. 7. do 31.8. z důvodu ochrany ptactva." Toto omezení bylo zavedeno po dohodě s Moravským ornitologickým spolkem z důvodu ochrany tažného ptactva.

7) Konečně došlo k vyjasnění situace ohledně rybolovu na Strhanci v NPR Žebračka - rybolov v NPR je zakázán. V loňském roce jsme s u CHKO Litovelské Pomoraví vyjednali výjimku a souhlas s výkonem rybářského práva na vodním toku Strhanec na území NPR Žebračka. Lovicí jsou povinni respektovat nařízení uvedená na informačních tabulí, které jsou u hospodářského mostku GPS: 49°28'22.346"N, 17°27'28.659"E a v průseku pod elektrickým vedením - aktuálně přeloženým - přístup z pravého břehu - ve směru toku GPS: 49°28'8.391"N, 17°27'16.299"E Dle podmínek CHKO Litovelské Pomoraví je lov ryb na Strhanci v NPR Žebračka povolen pouze na místech k tomu určených - vyznačeno tabulemi.

8) U revíru 471 003 - Bečva 1 u podmínky povolující ve stanoveném úseku lov dravých ryb z lodi byla doplněna podmínka zakazující pohon plavidel se spalovacími motory.


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI MO ČRS Přerov

V souladu s ustanovením § 8, odst. 1) Stanov a článku 10, odst. 1) Jednacího řádu ČRS z.s., svolává výbor Místní organizace Českého rybářského svazu Přerov členskou schůzi s tímto programem:    

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Volba  mandátové, návrhové komise a volební komise
 3. Zprávy o činnosti MO v roce 2023
 4. Zpráva dozorčí komise, hospodaření v r. 2023 a rozpočet na rok 2024
 5. Zpráva mandátové komise.
 6. Diskuse
 7. Návrhová komise -  návrh na usnesení z členské schůze
 8. Závěr

Schůze se uskuteční v sobotu 2. března 2024 v 09.00 hodin v budově Místní organizace ČRS v Přerově U Rybníka 1034/13

Výbor MO ČRS PřerovÚřední hodiny MO ČRS Přerov v roce 2024

MIMOŘÁDNÉ ÚŘEDNÍ HODINY

Jsou určeny pro vracení povolenek z r. 2023 a vydávání nových členských známek a povolenek na rok 2024.

28. prosince 2023           čtvrtek                      15,00 - 17,00  hodin

2. ledna 2024                   úterý                        15,00 - 18,00 hodin         

4. ledna 2024                   čtvrtek                      15,00 - 18,00 hodin

6. ledna 2024                   sobota                      9,00 -  12,00 hodin

9. ledna 2024                   úterý                        15,00  - 18,00 hodin

11. ledna 2024                 čtvrtek                      15,00  - 18,00 hodin

13. ledna 2024                 sobota                      9,00 -  12,00 hodin

16. ledna 2024                 úterý                        15,00  - 18,00 hodin

18. ledna 2024                 čtvrtek                      15,00  - 18,00 hodin

23. ledna 2024                 úterý                         15,00  - 18,00 hodin

25. ledna 2024                 čtvrtek                      15,00  - 18,00 hodin

30. ledna 2024                 úterý                         15,00  - 18,00 hodin


Úřední hodiny pro rybářskou veřejnost v r. 2024

V období od 1. 2. 2024  do  31. 12. 2024

každý týden        ve čtvrtek           15,00  do 16,30 hodin

(neplatí pro dny státních svátků)                  Plán školení mládeže pro výdej rybářských lístků na rok 2024

Školení bude probíhat na rybářské budově vždy od 15.00 do 16.30 hod. v níže uvedených termínech. S sebou vždy psací potřeby a zápiník. Závěrem školení se každý žák podrobí testu znalostí po kterém obdrží oprávnění pro vydání rybářského lístku. 

9. listopadu  - úvodní školení, přihlášky

23. listopadu - ochrana přírody, čistota vod

14. prosince  - vodní pásma

4. ledna - druhy ryb

18. ledna  - míry ryb

1. února  - druhy rybolovu

22. února  - povinná výbava

7. března  - rybářský řád

21. března  - závěrečné testy

28. března  - slavnostní pasování na rybáře


Pronájem budovy

Český rybářský svaz, Místní organizace Přerov nabízí k pronájmu:

 • sál o kapacitě 60 – 70 míst s tanečním parketem a balkonem
 • vybavená kuchyňka (plynový sporá s el. troubou, lednice s mrazákem, veškeré nádobí, příbory, studená a teplá voda
 • WC – 2x
 • sál je vybaven ozvučením vč. mikrofonu, projektorem a plátnem a je vodný i pro pořádání školení

Základní pravidla pronájmu:

 1. v celé budově je všeobecný zákaz kouření kromě balkonu (vybaven popelníky)
 2. předání bude provedeno až po uhrazení nájemného (předání a převzetí budovy provede k tomu určený pracovník ČRS MO Přerov na základě smlouvy
 3. po akci zajišťuje úklid použitých prostor nájemník

V případě zájmu kontaktujte:

Český rybářský svaz, Místní organizace Přerov, U Rybníka 13, 750 02 Přerov

tel.: 581 202 376
mob.: 732 552 553 – Ing. Mašek

Osobní kontakt a bližší informace s prohlídkou vždy ve čtvrtek od 15 do 16 hodin.